Почетна / ЕПИСКОП АРТЕМИЈЕ / Интервјуи / Епископ Артемије: Изјава поводом српских избора на Косову

Епископ Артемије: Изјава поводом српских избора на Косову

Print Friendly, PDF & Email

vladikaВладика Артемије осудио провокације насиља против српских избора на Косову,
позива међународне власти на заштиту

1. јун – Владика Артемије, духовни вођа православних Срба у покрајини Косово и Метохија осудио насилне нападе на Србе који су остваривали своја легитимна демократска права на локалним изборима одржаним у недељу, 30. маја. Он је позвао на ауторитет Уједињених нација и страних војних снага присутних на Косову под управом УН власти да заштите Србе од насилних провокација. Он је такође похвалио акције локалних Срба и позвао Владу Србије да их подржава.

У ексклузивној изјави Америчког савета за Косово, владика Артемије је рекао:

Јасно је свима каква је природа тих напада. Према наводима медија, ове ‘демонстрације’ покренули су такозвани „ветерани Ослободилачке војске Косова“ протествујући против српских локалних избора да би „заштитили суверенитет Косова“. Морамо ово да преведемо на нормалан људски језик: припадници исламске терористичке организације предвођене мафијашима Тачијем, Харадинајем и Чекуом, организовали су нападе на Србе, хришћане, који одржавају легитимне демократске изборе у својој земљи, у циљу „заштите“ непостојећег ‘суверенитета’ једног илегалног, безаконог сепаратистичког ентитета.

Ја категорички осуђујем ове нападе и позивам све људе у било којој позицији власти да учине исто. Када су Уједињене нације и неке друге државе предузеле цивилну администрацију на Косову и Метохији после незаконитог НАТО рата против наше земље, они су предузели, са резолуцијом 1244 СБУН, моралну обавезу да штите мирне људе који раде на легитимним правима. Шта може бити легитимније од гласања Срба на српским изборима у Србији? Ипак, ово се користи као изговор за насилне нападе. УН и међународне војне снаге не смеју дозволити овакве акције чија је сврха очигледно да буду генерална проба за отимање преосталих малих делова Косова и Метохије у којима Срби још увек имају известан минимум безбедности.

„Важно је да српске локалне управе које ће настати после ових избора буду формиране што је пре могуће, и да добију највећу могућу подршку власти у Београду. Препоручујем Србима са Косова и Метохије да буду суздржани али да се држе чврсто као што су то чинили када су се супроставили овим најновијим провокацијама.“

Амерички савет за Косово (www.savekosovo.org) је независна непрофитна организација САД посвећена промовисању бољег америчког разумевања српске покрајине Косова и Метохије и критичког америчког става према будућности покрајине. Мисија Савета је да тачне информације и анализе о Косову учини доступним званичницима извршне и законодавне бранше америчке владе, тинк-тенк организацијама, медијима, невладиним организацијама, верским заједницама и адвокатским организацијама и јавности. Конкретно, образовне активности Савета ће генерисати повећану америчку свест о томе да би независно Косово – насилно и незаконито одузето од Србије, као што се сада разматра од стране међународне заједнице – бити штетно за националне интересе САД и за европску и глобалну безбедност.

 

Bishop Artemije Condemns Violent Provocations Against Serbian Elections in Kosovo,
Calls on International Authorities for Protection

June 1 — Bishop Artemije, spiritual leader of Orthodox Christian Serbs in the Province of Kosovo and Metohija condemned violent attacks on Serbs excercising their legitimate democratic rights in local elections held on Sunday, May 30. He called on the United Nations authority and foreign military forces present in Kosovo under UN authority to protect Serbs from violent provocations. He also praised actions by local Serbs and called for the Serbian government to support them.

In an exclusive statement to the American Council for Kosovo, Bishop Artemije said:

„It is clear anyone what is the nature of these attacks. According to media, these ‘demonstrations’ were launched by so-called ‘Kosovo Liberation Army veterans’ protesting Serbian local elections to ‘protect Kosovo’s sovereignty.’ We must translate this into normal human language: members of a Islamic terrorist organization headed by mafia figures Thaçi, Haradinaj, and Çeku, have organized attacks on Christian Serbs holding legitimate democratic elections in their own country for the supposed purpose of ‘protecting’ the nonexistent ‘sovereignty’ of an illegal, lawless separatist entity.

„I categorically condemn these attacks and call on all persons in any position of authority to do likewise. When the United Nations and various foreign countries undertook civil administration in Kosovo and Metohija following the illegal NATO war against our country, they also undertook, under UNSC 1244, the moral obligation to protect peaceful people engaged in legitimate pursuits. What can be more legitimate than Serbs voting in Serbian elections in Serbia? Yet this is used as a pretext for violent attacks! The UN and foreign military forces must not allow what are clearly intended as a practice run for a violent seizure of those small parts of Kosovo and Metohija where Serbs still enjoy a minimum degree of security.

„It is important for the Serbian local administration resulting from these elections to be formed as soon as possible, and for it to receive the fullest possible support from authorities in Belgrade. I commend the Serbs of Kosovo and Metohija for the restrained but steadfast manner in which they have resisted these latest provocations.“

The American Council for Kosovo (www.savekosovo.org) is an independent U.S. nonprofit organization dedicated to promoting a better American understanding of the Serbian province of Kosovo and Metohija and of the critical American stake in the province’s future. The Council’s mission is to make accurate information and analysis about Kosovo available to officials of the Executive and Legislative branches of the U.S. Government; to think tanks, media, NGOs, religious and advocacy organizations; and to the general public. In particular, the Council’s educational activities will generate a heightened American awareness that an independent Kosovo – forcibly and illegally detached from Serbia, as is now being contemplated by the international community – would be harmful to U.S. national interests and to European and global security.

http://www.savekosovo.org/default.asp?p=9