Почетна / Пољска страна

Пољска страна

Poslanie Paschalne 2024

K S E N O F O N T

z Bożej łaski biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na wygnaniu

Wszystkim dzieciom duchowym, mnichom i mniszkom, kapłanom i wiernemu ludowi

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

NA WYGNANIU

przesyłamy wszechradosne paschalne pozdrowienie

CHRYSTUS ZMARTWYCHSWTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

 

Zmartwychwstał Chrystus — i piekło zostało obalone.

POSŁANIE BOŻONARODZENIOWE 2023

K S E N O F O N T,

Z łaski Bożej

Prawosławny Biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na WYGNANIU

Wszystkim kapłanom, mnichom i wszystkim prawowiernym

synom i córkom Serbskiej Cerkwi Prawosławnej

wszechradosne pozdrowienie chrześcijańskie:

POKÓJ BOŻY! CHRYSTUS SIĘ RODZI!

Poslanie Paschalne 2023

K S E N O F O N T

z łaski Bożej prawosławny biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na wygnaniu

Wszystkim duchowym dzieciom, mnichom i mniszkom, kapłanom i wiernemu ludowi

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

NA WYGNANIU

przesyłamy wszechradosne pozdrowienie paschalne

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

 

Chociaż zstąpiłeś do grobu, o Nieśmiertelny, ale zniszczyłeś moc piekielną;

i zmartwychwstałeś jako Zwycięzca, Chryste Boże.

Poslanie Paschalne 2022

K S E N O F O N T

z łaski Bożej prawosławny biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na wygnaniu

Wszystkim duchowym dzieciom, mnichom i mniszkom, kapłanom i wiernemu ludowi

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

NA WYGNANIU

przesyłamy wszechradosne pozdrowienie paschalne

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

 

Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawco, anieli opiewują na niebiesiech

I nas na ziemi uczyń godnymi wysławiać Cię czystym sercem!

POSŁANIE BOŻONARODZENIOWE 2021

K S E N O F O N T,

Z łaski Bożej

Prawosławny Biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na WYGNANIU

Wszystkim kapłanom, mnichom i wszystkim prawowiernym

synom i córkom Serbskiej Cerkwi Prawosławnej

wszechradosne pozdrowienie chrześcijańskie:

POKÓJ BOŻY! CHRYSTUS SIĘ RODZI!

Poslanie Paschalne 2021

K S E N O F O N T

z łaski Bożej prawosławny biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na wygnaniu

 

Wszystkim duchowym dzieciom, mnichom i mniszkom, kapłanom i wiernemu ludowi

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

NA WYGNANIU

przesyłamy wszechradosne pozdrowienie paschalne

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

 

Anioł zawołał do Błagodatnej: Czysta Dziewico, raduj się, i znowu powiem: raduj się;

Albowiem Syn Twój powstał dnia trzeciego z grobu i podźwignął martwych, weselcie się ludzie!

Posłanie Bożonarodzeniowe 2020

K S E N O F O N T,

Z łaski Bożej nowowybrany Prawosławny Biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na wygnaniu

Wszystkim kapłanom, mnichom i wszystkim prawowiernym

synom i córkomSerbskiej Cerkwi Prawosławnej

wszechradosne chrześcijańskie pozdrowienie:

POKÓJ BOŻY!

CHRYSTUS SIĘ RODZI!

Posłanie Paschalne 2020

ARTEMIJE,

z łaski Bożej

prawosławny biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na wygnaniu

Wszystkim dzieciom duchowym,

mnichom i mniszkom, kapłanom

i wiernemu ludowi

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

NA WYGNANIU

wszechradosne paschalne pozdrowienie:

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE POWSTAŁ!

 

 

Dzisiaj nastała wiosna dla dusz naszych, albowiem Chrystus niczym słońce zajaśniał z grobu…

(Niedziela Antypaschy, 1 pieśń kanonu)

Posłanie Bożonarodzeniowe 2019

ARTEMIJE,

Z łaski Bożej prawosławny biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na wygnaniu

Kapłanom, mnichom i wszystkim prawowiernym synom i córkom Serbskiej Cerkwi Prawosławnej,

wszechradosne chrześcijańskie pozdrowienie:

Pokój Boży! Chrystus się rodzi!