Почетна / АРХИВА / МОЛБА ЗА ПОМОЋ – Манастир Рођења Пресвете Богородице у Прањанима

МОЛБА ЗА ПОМОЋ – Манастир Рођења Пресвете Богородице у Прањанима

Print Friendly, PDF & Email

 „Љубав не тражи своје“ (1.Кор.13,5)

 

Браћо и сестре, обраћамо вам се по благослову Владике Артемија, јер је нашем и вашем манастиру потребна помоћ. Због новонастале ситуације у манастиру, а како већ последњу годину живимо са минималним прилозима, потребна је помоћ за откуп објеката и земље на коме се налази манастир Рођења Пресвете Богородице.
Неопходно је да исплатимо 12. 500 € до Божића. Ваш прилог би био један од посађених цветова у Богородичиној башти у коме се прославља Њено рођење.

Благодарна Ваша молитвеница пред Богородицом

монахиња Марија.

 

Уплата на динарски рачун:

170-001004905200045

Ирена Симић
Матије Вуковића 11/4, 11000 Бежанијска Коса, Србија

Уплата на девизни рачун:

acc.number/IBAN:        RS35170001004905200239

Unicredit bank Serbia JSC

Beneficiary bank SWIFT address:         BACXRSBG

 

МОЛБА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ:

Plead for help

 

„Love is not self-seeking.“ (1 Cor. 13:5)

 

Brothers and sisters in Christ, we are addressing you with the blessing of our Bishop Artemius because our and your monastery needs help. Due to the recent situation in the monastery, and since we have been living with minimal contributions for the last year, assistance is needed to buy the objects and land on which the monastery of the Nativity of the Blessed Theotokos is located.

It is necessary to pay €12,500 by Christmas. Your contribution would be one of the flowers planted in Our Lady’s Garden celebrating Her birth.

I am thankful to you and continue to pray for you to Panagia.

Nun Mary

 

payment on dinar account

170-001004905200045

IRENA SIMIC

MATIJE VUKOVICA 11/4, 11000 BEZANIJSKA KOSA, SERBIA

payment on foreign currency account

acc.number/IBAN:  RS35170001004905200239

Unicredit bank Serbia JSC

Beneficiary bank SWIFT address:  BACXRSBG