Почетна / Пољска страна

Пољска страна

Poslanie Paschalne 2022

Print Friendly, PDF & Email

K S E N O F O N T

z łaski Bożej prawosławny biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na wygnaniu

Wszystkim duchowym dzieciom, mnichom i mniszkom, kapłanom i wiernemu ludowi

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

NA WYGNANIU

przesyłamy wszechradosne pozdrowienie paschalne

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

 

Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawco, anieli opiewują na niebiesiech

I nas na ziemi uczyń godnymi wysławiać Cię czystym sercem!

POSŁANIE BOŻONARODZENIOWE 2021

Print Friendly, PDF & Email

K S E N O F O N T,

Z łaski Bożej

Prawosławny Biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na WYGNANIU

Wszystkim kapłanom, mnichom i wszystkim prawowiernym

synom i córkom Serbskiej Cerkwi Prawosławnej

wszechradosne pozdrowienie chrześcijańskie:

POKÓJ BOŻY! CHRYSTUS SIĘ RODZI!

Poslanie Paschalne 2021

Print Friendly, PDF & Email

K S E N O F O N T

z łaski Bożej prawosławny biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na wygnaniu

 

Wszystkim duchowym dzieciom, mnichom i mniszkom, kapłanom i wiernemu ludowi

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

NA WYGNANIU

przesyłamy wszechradosne pozdrowienie paschalne

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

 

Anioł zawołał do Błagodatnej: Czysta Dziewico, raduj się, i znowu powiem: raduj się;

Albowiem Syn Twój powstał dnia trzeciego z grobu i podźwignął martwych, weselcie się ludzie!

Posłanie Bożonarodzeniowe 2020

Print Friendly, PDF & Email

K S E N O F O N T,

Z łaski Bożej nowowybrany Prawosławny Biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na wygnaniu

Wszystkim kapłanom, mnichom i wszystkim prawowiernym

synom i córkomSerbskiej Cerkwi Prawosławnej

wszechradosne chrześcijańskie pozdrowienie:

POKÓJ BOŻY!

CHRYSTUS SIĘ RODZI!

Posłanie Paschalne 2020

Print Friendly, PDF & Email

ARTEMIJE,

z łaski Bożej

prawosławny biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na wygnaniu

Wszystkim dzieciom duchowym,

mnichom i mniszkom, kapłanom

i wiernemu ludowi

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

NA WYGNANIU

wszechradosne paschalne pozdrowienie:

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE POWSTAŁ!

 

 

Dzisiaj nastała wiosna dla dusz naszych, albowiem Chrystus niczym słońce zajaśniał z grobu…

(Niedziela Antypaschy, 1 pieśń kanonu)

Posłanie Bożonarodzeniowe 2019

Print Friendly, PDF & Email

ARTEMIJE,

Z łaski Bożej prawosławny biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na wygnaniu

Kapłanom, mnichom i wszystkim prawowiernym synom i córkom Serbskiej Cerkwi Prawosławnej,

wszechradosne chrześcijańskie pozdrowienie:

Pokój Boży! Chrystus się rodzi!

POSŁANIE PASCHALNE 2019

Print Friendly, PDF & Email

ARTEMIJE,

z łaski Bożej prawosławny biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

NA WYGNANIU

Chorepiskop Nowobrdowski i Panoński MAKSYM: Teologiczne podstawy, sens istnienia i misja Eparchii Raszko-Prizreńskiej i Kosowsko-Metochijskiej na wygnaniu[1]

Print Friendly, PDF & Email

Władca nasz Jezus Chrystus, kamień węgielny (Dz 4,11) i fundament (1 Kor 3,11) naszej wiary, naszego zbawienia, naszego bogosłowia, naszej Cerkwi, Swoim przyjściem na świat przyniósł (nie tylko) Swoją Boską naukę upadłemu rodowi ludzkiemu, ale również to, co jest najcenniejsze, cenniejsze od wszystkich wartości – Samego Siebie.

Posłanie Bożonarodzeniowe 2018

Print Friendly, PDF & Email

ARTEMIJE,

Z łaski Bożej prawosławny biskup

Eparchii Raszko-Prizreńskiej

na wygnaniu

Kapłanom, mnichom i wszystkim prawowiernym synom i córkom Serbskiej Cerkwi Prawosławnej,

wszechradosne chrześcijańskie pozdrowienie:

Pokój Boży! Chrystus się rodzi!